En Frisk Generation

Vill du bli vår partner?

Vi ser idag en negativ trend där barn rör på sig för lite, äter för dåligt och den psykiska ohälsan ökar. Beroende på var du växer upp och vilka dina föräldrar är, har du olika möjlighet att leva ett långt och friskt liv. Det vill vi ändra på. En Frisk Generations metod är evidensbaserad och förbättrar både den fysiska och psykiska hälsan.

Varför ett partnerskap?

Ett partnerskap med En Frisk Generation bidrar till ett starkare varumärke, ett attraktivt arbetsgivarskap och är ett sätt att arbeta för att nå de globala hållbarhetsmålen. Det skapar mer kundytta och ökat engagemang hos medarbetarna. Genom ert partnerskap gör ni en konkret insats för hela familjen genom att bjuda in till en aktiv gemenskap. En gemenskap som bidrar till en aktiv fritid, bättre hälsa, trygghet och gemenskap som i det långa loppet motverkar segregation och utanförskap.

Hur vill ni bidra?

Det finns olika sätt att bidra till En Frisk Generations arbete. En möjlighet är att stödja de lokala aktiviteterna i er kommun, en annan att stödja den nationella insatsen. Vi kan erbjuda möjligheter till volontärinsatser för medarbetare, hälsofrämjande aktiviteter eller inspirerande föreläsningar så att dina medarbetare kan engagera sig och få mer kunskap om vad forskningen säger, vad hälsofrämjande vanor är och hur motivationen för att vara mer fysiskt aktiv kan öka. Ta kontakt med oss så kan vi skräddarsy ett partnerskap som passar just er. Tillsammans kan vi göra skillnad!
Är ert företag intresserat av att engagera sig lokalt? Läs mer om i vilka områden ni kan vara med och bidra.

Founding Partner

Partners

Zeta logo

Samarbetspartners