En Frisk Generation

Våra områden

För att göra det lättare för dig att anmäla dig till familjeprogrammet eller se vilka öppna aktiviteter som finns i ditt område har vi tagit fram en ny webbapp. Där kan du anmäla dig till familjeprogrammet nära dig, se vilka öppna aktiviteter som är i ditt område, och få en snabbare nyhetsuppdatering.

Vad är familjeprogrammet?
En Frisk Generations familjeprogram riktar sig till familjer som har barn i 4-12 års ålder. Som familj erbjuds ni olika idrotts-och friluftsaktiviteter, kunskap om bra och hälsosam mat, samt föräldrastöd. Alla aktiviteter sker lokalt, är kostnadsfria och utrustning för specifika aktiviteter tillhandahålls på plats. Områdena väljs ut i samråd med kommunen.

Vad är öppna hälsofrämjande aktiviteter?
I de öppna hälsofrämjande aktiviteterna är alla välkomna, även barn utan sina föräldrar. Aktiviteterna är en drop-in verksamhet och ingen anmälan behöver göras. Aktiviteterna är anpassade till barn i låg- och mellanstadiet och alla kan delta. Aktiviteterna avslutas med en fruktstund och samtal kring olika teman som till exempel mat, rörelse eller hur man är en bra kompis, för att inspireras till en förbättrad psykisk och fysisk hälsa.