En Frisk Generation

Personuppgiftspolicy En Frisk Generation

Med anledning av EU:s Allmänna Dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), som träder i kraft 25 maj 2018, vill vi ge dig information om de uppgifter om dig som vi behandlar.
En Frisk Generation respekterar din integritet och kommer att skydda alla uppgifter om dig som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagar om dataskydd. Personuppgiftsansvarig är Ideella föreningen En Frisk Generation med organisationsnummer 802526–9443.

De kategorier av personuppgifter vi samlar in


En Frisk Generation registrerar och behandlar personuppgifter för de personer som En Frisk Generation har en relation till, som förekommer på bilder eller övrigt material som publiceras av oss, eller som vi av andra anledningar vill informera om vår verksamhet. ”Personuppgifter” är uppgifter som vi kan använda för att identifiera dig eller som i övrigt kan härledas till dig.
Vi samlar in de personuppgifter som du frivilligt lämnar, till exempel när du kommunicerar med oss via e-mail eller andra kanaler, när du skickar in material till oss, när du lämnar in intresseanmälan, söker jobb hos oss, registrerar dig för nyhetsbrev, deltar i en undersökning, samt när du registrerar dig för event t. ex. Familjeloppet. De uppgifter som det kan handla om kan till exempel vara ditt namn, postadress, e-mailadress, allergier och sjukdomar.
I vissa fall kan dina personuppgifter kompletteras med information från andra källor, till exempel sökresultat via allmänt tillgängliga sökmotorer.

Hur vi använder de personuppgifter vi samlar in och lagrar


Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att vi ska kunna kommunicera med dig, skicka nyhetsbrev, skicka inbjudningar till event, utbildningar och föreläsningar samt eventuella andra ändamål som du lämnat ditt frivilliga samtycke till.
Vi varken säljer, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för någon tredje part. Däremot kan vi komma att dela information med våra samarbetspartner och våra kommuner för de ändamål som anges nedan.

Grund för personuppgiftsbehandlingen


Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är för att En Frisk Generation ska kunna upprätthålla relationen med dig och att uppfylla våra åtaganden mot dig. En Frisk Generation behandlar även personuppgifter för följande syften:


Informera om vår verksamhet


Skicka inbjudningar till aktiviteter, event och liknande.
Genomföra undersökningar och samla in information för statistiska ändamål och vetenskapliga ändamål.
Du har rätt att tacka nej till sådana utskick genom att höra av dig till oss på En Frisk Generation.

Hur vi kan komma att dela de uppgifter vi samlar in


Bara de personer som, för ovan angivna ändamål, behöver behandla personuppgifter har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva ge leverantörer och underleverantörer tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för vår räkning, till exempel i samband med registrering för event

Lagring


Dina personuppgifter kommer att lagras för de ovan angivna ändamålen så länge vi har en verksamhetsrelaterad anledning att kontakta dig. Du har möjlighet att avregistrera dig från att få information, material och inbjudningar från oss. Om du väljer att avregistrera dig kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för ovan angivna ändamål och radera dina personuppgifter från vårt kontaktsystem.

Säkerhet


Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och obehörig tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och processer för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter


Vi välkomnar frågor och kommentarer från dig. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och att på begäran få en kopia på dem. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och i vissa fall raderade. Du har rätt att göra invändningar mot att vissa personuppgifter om dig behandlas och att begära att behandlingen begränsas. Vänligen notera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi är oförmögna att tillhandahålla information, material och inbjudningar såsom beskrivs ovan. Du har även rätt att få ut personuppgifter om dig i ett maskinläsbart format samt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig part.
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att rapportera detta till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Kontakta oss


Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@enfriskgeneration.se