En Frisk Generation

#flerbarnirörelse

En av de utmaningar vi ser idag är att barn sitter stilla mer än 70 % av sin vakna tid. Stillasittandet ser likadant ut över hela världen, det är ingen skillnad. Så har det inte alltid varit.

En möjlighet till en aktiv gemenskap

En Frisk Generation är en ideell förening vars verksamhet bidrar till att bryta trenden med ojämlik hälsa genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. En gemenskap som inte baseras på specifika färdigheter, pengar eller prestation - här kan alla vara med. Vi erbjuder kostnadsfria hälsofrämjande familjeaktiviteter, två gånger i veckan vid minst 70 tillfällen, under ett skolår.

En Frisk Generation är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tillsammans med kommuner, företag och organisationer arbetar för en mer jämlik hälsa för alla.
Fysiskt aktiva barn i en gympasal

Familjeaktiviteter i kommuner bidrar till folkhälsan

En Frisk Generations familjeprogram riktar sig till barn i lågstadieålder och deras familjer, som bor i de områden där programmet finns. Aktiviteterna är anpassade för barn som är 4-12 år. Områdena väljs ut i samråd med kommunen.

Familjerna erbjuds olika idrotts-och friluftsaktiviteter, kunskap om bra och hälsosam mat, samt föräldrastöd. Alla aktiviteter sker lokalt, är kostnadsfria och utrustning för specifika aktiviteter tillhandahålls på plats.

I varje samarbetskommun anordnas årligen ett öppet familjelopp och en föreläsning riktad mot föräldrar med syfte att informera och inspirera till ett mer hälsosamt liv.

En Frisk Generations familjeprogram för en mer jämlik hälsa ska bidra till att deltagarna upplever en meningsfull fritid, får förbättrad fysisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa, stärkta familjerelationer, ett utvecklat nätverk, ökad social delaktighet och ett tryggare bostadsområde.

Sedan 2015 har ett forskningsteam från Karolinska Institutet löpande utvärderat effekten av programmet. Studierna visar att metoden har stor effekt både på den fysiska och psykiska hälsan.

“Jag har inga släktingar i Sverige, men när jag kommer till En Frisk Generation är det som att komma till mina släktingar. Vi äter mat, vi gör något tillsammans”

Effekten av ökad fysisk aktivitet och hälsosam mat

Endast 2 av 10 unga når upp till 60 minuter fysisk aktivitet om dagen. Vi rör oss i genomsnitt ett maratonlopp mindre i veckan och barn sitter stilla 9 timmar av sin vakna tid.

Knappt 10 % av alla barn äter den rekommenderade mängden om 500 gram grönsaker och frukt om dagen. De äter inte heller tillräckligt med fiber och för mycket socker.

Den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar. Sedan mitten av 80-talet har andelen unga som mår dåligt fördubblats.

Utvärderingen av effekten av En Frisk Generations metod som genomförts av ett forskarteam från Karolinska Institutet, lett av Professor Mai-Lis Hellénius visar:
Beskrivande text av effekten av en god hälsa

Kunskapsråd

För att säkerställa att metoden följer den senaste forskningen och utvecklas för att nå bästa möjliga effekt, finns tre kunskapsråd som samlas för att diskutera den senaste forskningen och hur den kan implementeras i programmet. Kunskapsråden arbetar med tre områden; ökad fysisk aktivitet, bra och hälsosam mat och att förebygga psykisk ohälsa. I kunskapsråden möts experter, forskare och medarbetare från En Frisk Generation.
Kunskapsråd fysisk aktivitet
Susanne Wolmesjö, lärare på Bosön, författare, coach och utvecklare på Stockholms Riksidrottsuniversitet
Gisela Nyberg, forskare på GIH och Karolinska Institutet
Michelle Nyström, metodansvarig hälsokoordinator på En Frisk Generation, folkhälsovetare och naprapat

Kunskapsråd mat
Mai-Lis Hellénius, professor Karolinska Institutet
Johanna Westman, kock och författare
Nadia Andersson, projektledare Dietisternas Riksförbund
Anna Mellberg, dietist på Di Luca & Di Luca
Anette Jansson, dietist Hjärt-Lungfonden
Maiju Wetterhall, dietist Cancerfonden
Liselotte Karlsson, hälsokoordinator En Frisk Generation och kost- och miljöansvarig Sollentuna kommun

Kunskapsråd psykisk hälsa
Susanne Andermo, forskare och folkhälsovetare på Karolinska Institutet
Jill Witney Åhs, forskare i psykisk hälsa Karolinska Institutet
Reyhaneh Ahangaran, författare och skolpsykolog
Michelle Nyström, metodansvarig och hälsokoordinator En Frisk Generation, folkhälsovetare
Arman Hoque, kurator Karsby International School
Gabriel Wikström, nationell samordnare för agenda 2030 och tidigare folkhälsominister

Styrning och ledning

En Frisk Generation leds av en styrelse som består av fem ledamöter. På styrelsemötena deltar även en adjungerad specialist inom folkhälsa och En Frisk Generations beskyddare H.K.H. Prins Daniel. Generalsekreterare är föredragande. Generalsekreteraren är utsedd av styrelsen att leda verksamheten och att genomföra av styrelsen fattade beslut.

Styrelsens och generalsekreterarens arbete regleras av en arbetsordning. Verksamheten revideras av auktoriserad revisor på BDO. En Frisk Generation följer rekommenderad kvalitetskod från Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, med tydliga etiska krav på de insamlingsmetoder som används.

Jobba hos oss

Vill du bli en del av En Frisk Generation? Hör av dig med en spontanansökan eller se vilka lediga tjänster som finns just nu.
Barn sitter i en ring i en gympasal på en familjeaktivitet