En Frisk Generation

Vill du jobba med hälsofrämjande aktiviteter?

Vill du vara med att bryta den ojämlika hälsan genom att ge alla barnfamiljer möjlighet till en aktiv gemenskap? En gemenskap som inte baseras på specifika färdigheter, pengar eller prestation – där alla kan vara med. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan skapa en lokal arena för positiva upplevelser och ökad kunskap inom mat och fysisk aktivitet. På detta sätt bygger deltagarna verktyg och nätverk för att långsiktigt kunna leva ett hälsosamt liv, delta i samhället i stort och inspirera och guida andra till förändring. Det skapar mer trygghet, glädje och en friskare generation.
Barn sitter i en ring i en gympasal på en familjeaktivitet

Lediga tjänster

Gruppledare
Partille
2-4 tim/vecka
Gruppledare
Karlskrona
2-4 tim/vecka
Hälsokoordinator
Stockholm
Deltid 20 %, 2 vardagskvällar/vecka samt varannan lördag
Spontanansökan Gruppledare
Stockholm
2-4 timmar/vecka
Gruppledare
Upplands Väsby
2-4 timmar/vecka

Gruppledare hjälpler en flicka i gympasalen som utöver hälsofrämjande aktiviteter

Engagera dig som volontär

Till familjeaktiviteterna behöver vi dig som vill bidra med din tid och engagemang för en jämlik hälsa, att tillsammans med hälsokoordinator inspirera, utbilda och motivera barnen och deras familjer att hitta drivkraften till en aktiv och hälsosam livsstil.