En Frisk Generation
Fysiska aktiviteter för barn på fritiden
Beroende på hur du växer upp, 
har du olika möjligheter att leva ett långt och friskt liv.

Det kan vi ändra på.

Ge ett bidrag

Stillasittande och dåliga matvanor påverkar hälsan

Endast 2 av 10 unga är fysiskt aktiva mer är 60 min om dagen. Stillasittandet har ökat och numera sitter barn stilla 9 timmar av sin vakna tid. Mindre än 1 av 10 barn äter 500 gram grönsaker och frukt om dagen. De äter också för lite fiber och för mycket socker. Den psykiska ohälsan hos barn och unga har fördubblats sen 80-talet.

Vi bidrar till en mer jämlik hälsa

Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen, oberoende av prestation, pengar eller färdigheter. Två gånger i veckan under ett år erbjuder vi barn och föräldrar fysisk aktivitet, föräldrastöd, kunskap om mat och social gemenskap. Det skapar trygghet, glädje och en friskare generation.

Vi förebygger ohälsa genom tre olika program:
- Familjeprogrammet för en mer jämlik hälsa
- Öka Takten! Öppna hälsofrämjande aktiviteter för barn och vuxna
- Skolprogram för en hälsofrämjande skola

Hör av dig till oss på En Frisk Generation så berättar vi mer om vad vi gör och hur vi kan samverka.
Barn som springer
Öppna aktiviteter finns i flera områden runt om i Sverige. Aktiviteterna är gratis och du behöver ingen utrustning.

Välkommen på öppna aktiviteter!

Info tid och plats

“Det är så skönt att det inte är en tävling, utan att vi träffas för att det är kul att umgås och vara aktiva. Det är så sällan barn och vuxna gör saker tillsammans på det här sättet. Och inte minst har vi fått nya vänner . “

Årsberättelse 2021

Läs om vad vi gjort under 2021 i vår årsberättelse.

En konkret insats för en friskare generation

Vill du stötta oss i vårt arbete genom ditt företag eller organisation? Hör av dig till oss om du har en idé om samarbete eller om du vill veta på vilket sätt ni kan bidra. Tillsammans kan vi förebygga den fysiska och psykiska ohälsan och skapa en mer jämlik hälsa för alla!
Barn står i en ring och lägger händerna över varandra i en aktiv gemenskap.
Zeta logo

En Frisk Generation stöds av Folkhälsomyndigheten och samarbetar med Karolinska Institutet