En Frisk Generation

Effektrapport och årsberättelse 2022

I effektrapporten och årsberättelsen beskriver En Frisk Generation för givare, allmänhet och andra intressenter verksamheten, vad som har genomförts och vilken nytta organisationen har gjort under det gångna året.

Arkiv