En Frisk Generation

Effektrapporter och årsberättelser

Effektrapporten och årsberättelsen beskriver för givare, allmänhet och andra intressenter vilken nytta organisationen gör.